Bli en bättre pokerspelare

När det kommer till spel om pengar är det nog inget som kräver så mycket erfarenhet som just poker. Många andra spel är till stor del eller helt och hållet baserat på slumpen, men i poker har man alltid möjligheten att vinna trots att man inte har den bästa handen. För att vinna mer i poker måste man helt enkelt satsa på att förbättra sig själv.

Spela, spela, spela

Grunden för att utvecklas som pokerspelare är helt enkelt att spela mer. Ju mer man spelar desto mer erfarenhet får man för spelet i allmänhet och desto situationer kommer man att ha varit i. Kan man inte ens uppfylla detta kriterium kommer man inte att utvecklas lika fort.

Spela inte alla händer

Nu ska man inte tro att det är bra att spela så många händer som möjligt under en session. Det är väldigt viktigt att lära sig att kasta bort en hand, även när det till synes kan vara bra. Att spela många händer är ett väldigt vanligt nybörjarmisstag. Att vara mer selektiv med de händer man spelar betyder att man också förlorar mindre i längden. Finner man sig spela hälften eller fler av de händer man tilldelats måste man nog uppgradera sina krav på en starthand. Detta bör också modifieras av var i turordningen man sitter.

Bluffa mindre

Bluffa är något många gör för mycket. Att bluffa är något som fungerar i vissa situationer och mot vissa typer av spelare. Det finns till exempel spelare som nästan alltid synar, kanske för att de ser det som en utmaning, och dessa personer är nästan lönlös att försöka bluffa. Att bluffa bara för bluffens skull är något man aldrig bör göra.

Observera andra spelare

Att observera sina spelare är något som är betydligt enklare när man spelar live; online kommer man ju inte ha möjligheten att göra detta i samma utsträckning. Försök att hitta mönster i de andra spelarnas spelsätt och se om de till exempel har tendens att höja i vissa positioner, andra kanske bluffar på tok för mycket eller liknande. Att märka sådana detaljer kan låta en spela mer effektivt vid varje enskilt bord.